לוח סיורים

חווית כריסטמס - סיורי עיד אלמילאד - כריסטמס מקומי
17:30

גליל
לחגוג עם השכנים - סיורי עיד אלמילאד - כריסטמס מקומי
17:30

גליל